Roland Almqvist ny professor på Stockholm Business School

2004 disputerade Roland Almqvist med avhandlingen Icons of New Public Management – four studies on competition, contract and control och 2010 blev han docent.

Forskar om New Public Management

Roland har lång erfarenhet av undervisning i bland annat redovisning, ekonomistyrning och metod på både grund- och avancerad nivå och han handleder även doktorander i deras forskarutbildning. Hans forskning har huvudsakligen varit inriktad på styrning i den offentliga sektorn med ett särskilt fokus på effekter av New Public Management (NPM) i offentliga organisationer. Rolands aktuella forskning fokuserar på nästa fas i styrningen inom den offentliga sektorn och han undersöker frågan "Vad kommer efter NPM?".

Hans forskning har resulterat i bokpublikationer samt vetenskapliga artiklar i tidskrifter som Public Administration, Accounting, Auditing and Accountability Journal och Critical Perspective on Accounting, men hans forskning har också väckt intresse utanför universitetet och han blir därför frekvent inbjuden till konferenser för praktiker för att presentera sin forskning samt intervjuad i olika media.

I sin nya roll som professor ser han möjligheter att kunna fokusera ännu mer på sin forskning och på sina doktorander. Men undervisningen i grundutbildningen vill han aldrig släppa.

- Det är blandningen av olika uppgifter som gör det akademiska uppdraget intressant och roligt, det vill säga kombinationen av forskning, handledning, undervisning samt samverkan med det omgivande samhället och det kommer jag fortsätta med säger Roland.