Hållbarhetsdag termin 1

Li Malmström
Li Malmström, programansavarig för kandidatprogrammet i företagsekonomi.

För alla nyantagna studenter på termin 1 arrangeras Hållbarhetsdagen i Aula Magna med gästföreläsare från näringslivet. Li Malmström som är programansvarig för kandidatprogrammet i företagsekonomi gav en introduktion till temat hållbarhet i utbildningen och en definition till hållbarhet som begrepp. Stockholm Business School är medlem i Principles for Responsible Management Education (PRME) som är ett samarbete mellan FN och ”Business Schools” runt om i hela världen. Syfte med PRME är att förändra utbildning och forskning i företagsekonomi med hållbarhet som ledstjärna.

Begreppet inkluderar vanligen fem områden: Påverkan på miljön, Sociala förhållanden, Arbetsmiljö, Jämställdhet, mångfald och andra personalfrågor, Respekt för mänskligheter rättigheter samt Motverkande av korruption. Hållbarhetsbegreppet har sin grund i FNs ”Sustainable Development Goals” förkortat SDGs, och Agenda 2030.


Näringslivet satsar på hållbarhet

Lisa Osbäck
Lisa Osbäck, Scania, pratade om Agenda 2030 med de globala hållbarhetsmålen.

Denna termin fick studenterna träffa Lisa Osbäck, ansvarig för social hållbarhet på Scania. Lisa berättade om hur Scania arbetar för att genomföra ett mer hållbart transport system och hur man arbetar för att minska de fossila transporterna. Målsättningen är att år 2050 använda transporter med noll CO2-utsläpp. Hon berättade också att Scania den 20 september arrangerade Scania Climate Day då företagets 52 000 anställda fick utbildning i klimatvetenskap och hållbar verksamhet.

Den andra talaren från näringslivet var Thomas Hörnfeldt, Vice President Sustainability and Public Affairs på SSAB.

Thomas Hörnfeldt
Thomas Hörnfeldt, Vice President Sustainability and Public Affairs SSAB.

Thomas berättade om hur stål konsumtionen ökar i världen och vilka möjligheter det finns att återvinna stål. Stål är ett material som kan återvinnas utan att kvalitén blir sämre. Ett exempel är att återvinna stål från gamla stora transport- och lastbilar. För att möta den ökade efterfrågan av stål behövs större mängder stål återvinnas på ett effektivt sätt. Thomas berättade även om projektet ”Hybit” för att ersätta kol med vätgas i ståltillverkningen.
 


SU Business Model Cup

Tove Söderström
Tove Söderström.

Varje termin arrangerar SU Innovation i samarbete med SU Inkubator, Stockholm Business School, och Venture Cup en tävling för hållbara affärsmodeller, SU Business Model Cup. Tävlingen är öppen för studenter, forskar och medarbetare på SU. Tove Söderström gav inspirerande information om tävlingen.

 

 

 

 

Hållbarhetsdag termin 3

De studenter som nu i höst börjat på termin 3 fick också en hållbarhetsföreläsning med gästföreläsare som berättade om praktiska exempel på hur man i olika verksamheter, i det här fallet ideella organisationer, kan arbeta med hållbarhet kopplat till företagsekonomi.


Social Impact investing

Johan Oljeqvist
Johan Oljeqvist, VD Fryshuset.

Johan Oljeqvist som är VD för Fryshuset berättade om att vi står inför ett paradigmskifte där vi måste börja mäta effekten av vad vi gör i termer av social hållbarhet. Social Impact investing eller socialinvestering är investeringar som syftar till att förebygga eller åtgärda sociala samhällsproblem. Avkastningen blir då samhällsnytta som kan vara minskade kostnader på lång sikt eller ökad produktiv samhällsaktivitet. Verksamheten vid Fryshuset är ett sådant exempel, där man aktivt arbetar för att förbättra förhållanden för unga i socioekonomiskt utsatt områden.

 

 

Cirkulär ekonomi

Elin Bergman
Elin Bergman, Cradlenet.

Ett annat ämne som togs upp var cirkulär ekonomin. Elin Bergman från Cradlenet och WWF berättade om skillnaden mellan den linjära ekonomin och den cirkulära ekonomin. I den linjära ekonomin producerar vi för att använda, förbruka och slänga varor. I den cirkulära ekonomin producerar vi varor och produkter genom att återanvända, reproducera och återförsälja i ett kretslopp. I den cirkulära ekonomin ses avfall som en resurs och en investering. Exempel på cirkulära affärsområden är cirkulär design, materialåterbruk, återanvändning, upcycling, återvinning, delningsekonomin och industriell symbios. Cirkulär ekonomi är inspirerad av naturens kretslopp.

Studenterna på SBS blir rustade för att möta framtidens lokala och globala miljömässiga utmaningar. Under utbildningen finns alla möjligheter att fördjupa sig inom hållbarhet och företagsekonomi.

Li och Elin
Li Malmström och Elin Bergman