Höstterminen 2017 gavs det nya kandidatprogrammet i företagsekonomi för första gången. Det är roligt att se ett stort intresse för vårt kandidatprogram i företagsekonomi, säger Maria Frostling, prefekt på Stockholm Business School.

Hon berättar vidare att tanken bakom förändringen av kandidatprogrammet var att ge en aktuell utbildning som integrerade hållbarhet i samtliga kurser på introduktionsterminen och på fortsättningsnivån i utbildningen.

Innan var det bara vissa kurser som behandlade hållbarhetsfrågor. Det nuvarande upplägget av utbildningen innebär att när studenterna läser de fyra ämnena redovisning, marknadsföring, finansiering och organisation så ingår obligatoriska moment som handlar om hållbarhet, från ekologiska och miljömässiga aspekter till mänskliga rättigheter och etik. Vi är glada att konstatera att hållbarhetsfrågor är något som intresserar våra studenter och kommande beslutsfattare avslutar Maria Frostling.

Tre andra kandidatprogram på Stockholm Business School, kandidatprogrammen i International Business and Politics, ekonomi och IT och i marknadskommunikation finns också med på lista över de 12 mest sökta utbildningarna på Stockholms universitet.

Vladimir Vešović som är administrativ chef på Stockholm Business School säger att även under tidigare år med lägre söktryck har utbildningar i företagsekonomi vid institutionen varit bland de mest eftersökta utbildningar på universitetet. Vladimir menar att det vi nu ser är effekter av både covid-19 och rörelser på arbetsmarknaden. Att söktrycket tidigare år varit lägre kan bero på demografiska förändringar i kombination med en ekonomi på högvarv och en arbetsmarknad som var mycket gynnsam. Trots en minskning av antal internationella sökande till vårt kandidatprogram i International Business and Politics för höstterminen, ligger antal internationella sökande totalt sett för hela SBS fortsatt högt.