Under höstterminen har den mesta undervisningen vid Stockholm Business School varit online. Vi har haft vissa aktiviteter på campus såsom välkomstinformation för nyantagna studenter och viss undervisning. Stockholm Business School följer de riktlinjer som ges av Stockholms universitet centralt och rekommendationer och regler från Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering. Stockholm Business School har tidigare under hösten planerat för att ha viss undervisning och examinationer på campus under senare delen av höstterminen. Vi har även planerat att ha aktiviteter och examinationer på campus under vårterminen 2021.

Under hösten har smittspridningen av covid-19 tagit fart i samhället och den 20 november fattade Sveriges regering beslut om skärpta regler för bl a sammankomster där det är tillåtet att högst 8 deltagare samlas. Stockholms universitets rektor beslutade den 24 november att ingen salstentamen ska genomföras och att det inte får vara mer än 8 personer samlade i grupper på campus. Den 14 december kom det ytterligare skärpta föreskrifter för att förhindra smittspridningen i samhället.

Stockholm Business School är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet och det är ca 3 500 studenter som studerar vid institutionen. Vid våra utbildningstillfällen deltar stora grupper av studenter. De skärpta restriktioner som nu kommit gör det svårt att i dagsläget genomföra de planer vi har för aktiviteter på campus. Stockholm Business Schools ambition är att så fort möjlighet ges kunna återgå till examinationer och undervisning på campus. I dagsläget vet vi inte när i tiden det kan ske.

Vad gäller för den kurs du läser?

De kursansvariga lärarna informerar om vad som gäller för den kurs du läser. Informationen läggs ut på kurshemsidan i Athena. Många lärare använder sig av Zoom för föreläsningar och seminarier. Zoom är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet.

Kom igång med Zoom

Kontaktuppgifter

Anställda på institutionen arbetar till största delen hemifrån och kommunikation med studievägledare och lärare ske via mejl eller telefon.

Information om covid-19

Stockholms universitets information ang covid-19

Rektors blogg, Skärpta restriktioner på campus

Folkhälsomyndigheten


Tips till studenter

Så här kan du studera hemifrån

Råd till dig som pluggar på distans

Så klarar du studentlivet i karantän

Studenthälsan

Information från CSN angående Coronaviruset