Anton Hasselgren har länge intresserat sig för ekonomi och finansmarknader. Förutom arbetet med sin avhandling, driver han ett fintech-startup vid namn Robostock som ämnar ge robotrådgivning år privatsparare.


3 frågor till Anton:

Hur valde du ditt ämne för avhandlingen?

Anton Hasselgren
Anton Hasselgren med avhandlingen Essays on Investor Behavior and Trading Strategies in International Financial Markets

Min masteruppsats handlade om carry trade strategin i valutamarknaden, och där startade mitt intresse både för forskning men också för internationella finansmarknader, som min avhandling kom att handla om.


Vilka forskningsmetoder har du använt?
De fyra artiklarna som min avhandling består av använder sig av olika metoder för att mäta och analysera. I den första artikeln använder jag en etablerad metod för att mäta hur hedge fonder uppvisar flockbeteende. I den andra använder jag den så kallade False Discovery Rate-metoden för att kontrollera signifikansen hos ett stort antal investeringsstrategier. Mina analysmetoder utgår framförallt ifrån väletablerade statistiska verktyg.


Vad har varit lätt respektive svårt i arbetet med avhandlingen?
Det tog väldigt lång tid för mig att överhuvudtaget förstå vad jag borde spendera mina dagar med. Först nu upplever jag att jag vet vad jag pysslar med, och då är det över! Det har alltså varit en utmaning att få grepp om vad det innebär att skriva en avhandling. En annan utmaning är att man är relativt ensam i sitt arbete. Lätt, skulle jag kanske inte säga att det har varit, men kul – på väldigt många sätt!


Abstract

This dissertation contains four articles that in different ways inform on investor behavior in international financial markets, their impact on the underlying market, and the trading strategies that they pursue.

Article I studies how hedge funds herd in currency future contracts and how it is affecting the underlying market. The results indicate that hedge funds herd, and that they herd in a pattern that is consistent with them following the carry trade strategy. Hedge fund herding has an impact on the underlying market, in the direction of the herd, and the results give no indication that their herding in destabilizing.

Article II examines if limits to arbitrage can help explain the returns to technical analysis strategies in the foreign exchange market. The findings show that returns to technical analysis strategies are higher when limits to arbitrage are more severe, supporting the argument that profit opportunities can persist as arbitrage activity is costly and risky. However, investor sentiment seem to be unrelated to technical analysis returns. The main takeaway is that limits to arbitrage are an important determinant of technical analysis profitability.

Article III investigates whether the trading activity of speculators is beneficial for the speed of information diffusion in the foreign exchange market. The findings show that predictive ability of the equity market on foreign exchange strategies dissipates when speculator activity is high. However, the same results are not found for the commodity markets ability to predict foreign exchange strategies. Overall, the results indicate that speculators play a vital role for informational efficiency in the foreign exchange market.

Article IV examines the impact of investor attention on stock and foreign exchange market volatility in emerging economies using a newly constructed innovative attention proxies that capture the full spectrum of the dynamics of the information processing stages. The results show that investor attention significantly effects emerging stock market volatility, but not FX market volatility.