Prefekt Maria Frostling hälsar välkommen.
Prefekt Maria Frostling hälsar välkommen.


I höstens Draknäste var det två förslag som juryn bedömde vara vinnare i de två kategorierna nya hållbara affärsmodeller och renoverade affärsmodeller. PickyEating vann kategorin hållbara affärsmodeller och Amazon Green vann renoverande affärsmodeller.

 

Vinnarna i kategorin nya affärsmodeller, Picky Eating.
Vinnarna i kategorin nya affärsmodeller, Picky Eating, tillsammans med arrangören Tony Apéria.

 

Vinnare i tävlingen var följande team

Ny affärsmodell:
1: PickyEating
2: Rektra
3: Aquameritech
 

Vinnarna i kategorin renoverande affärsmodeller, Amazon Green, håller sin presentation.
Vinnarna i kategorin renoverande affärsmodeller, Amazon Green, håller sin presentation.


Renoverad affärsmodell:
1. Amazon Green
2. GodMat

Båda första pristagarna i respektive kategori kännetecknades av ytterst starka presentationer. Effektiva presentationer var för övrigt något som juryn framhöll och som representerade alla tio bidragen.

I kategorin nya affärsmodeller var det PickyEating som juryn bedömde som bäst. Anledningen till deras framgång var att teamet upplevdes ha en stark och tydlig affärsmodell med god potential. Teamet hade redan kommit igång och träffat kunder och fått sin affärsmodell bedömd i skarpt läge.

I kategorin renoverade affärsmodeller vann studentteamet Amazon Green som gav konkreta förslag över hur det ytterst framgångsrika företaget Amazon bör ta ett nästa steg som inkluderar att förankra hållbarhet i sin framtida strategi.
 

Alla pristagare i höstens SU Business Model Cup.
Alla pristagare i höstens SU Business Model Cup.

 

Juryn bestod av:

Anders Kempe, tidigare grundare av JKL, därefter Europachef för MSL och nu grundare av kommunikationsbyrån Bellbird.

Annika Nordström, VD Handelsbanken Baltikum (Estland, Lettland och Litauen).

Erik Feldt, ansvarig för samhällsengagemang Nordea-koncernen.

Marita Wengelin, PR-chef Max Burgers.

Louise Hård av Segerstad, Albaeco/Stockholm Resilience Centre SU.

Tove Rådelius, hållbara investeringar Norrsken Foundation.

Vi är väldigt glada över att två av jurymedlemmarna Annika och Marita har varit studenter på SBS. Annika är för närvarande student på vårt EMBA-utbildning och Marita var tidigare student på IHR.
 

Juryn
Juryn.