Lina Nyberg presenterade Statskontorets resultat av ett regeringsuppdrag om utvecklad styrning som ledde fram till förslag om ökad sammanhållning och tillit i statsförvaltningen. Att styrning i offentlig sektor är komplex är väl känt, men hur den komplexiteten kan ge nya möjligheter var tankeväckande när Kim Eriksson berättade om sitt nyss påbörjade avhandlingsprojekt i ekonomistyrning. Olov Isaksson, lektor i Operations Management, visade hur behandling av digital information kan påverka beteenden för att skapa mindre köbildning.

Efter fikapausen fortsatte forskarpresentationerna med strategier för samverkan. Andreas Sundström berättade om en kommande rapport som visar hur samverkande parter behöver varandra mer som planeringsunderlag än för att komma till koncensus. Mikael Holmgren Caicedo och Linda Höglund talade om hur entreprenörskap fungerar i relation till styrningen av en stor myndighet som har påbörjat en förändringsresa. Professor Sven Modell från Alliance Manchester Business School gav en forskningsöverblick som ledde fram till en teoretisk modell som visade sig vara mycket praktisk; det kom ett mejl från en deltagare som vittnade: ” … när jag kom hem upptäckte jag att jag kunde använda modellen för att förstå några chefers reaktion på förslag till förändringar. Så kan det gå, praktisk nytta direkt!”

Några bilder från dagen

 Lina Nyberg från Stadskontoret tackas av AES föreståndare Eva Wittbom med blommor och en gåva.
Lina Nyberg från Statskontoret tackas av AES föreståndare Eva Wittbom med blommor och en gåva.
 Bokbordet dignade av intressant läsning! Kim Eriksson, doktorand vid SBS, vägledde besökarna bland litteraturen.
Bokbordet dignade av intressant läsning! Kim Eriksson, doktorand vid SBS, vägledde besökarna bland litteraturen.
 Eftermiddagen inleddes med en lättare lunch bestående av lunch med wraps och välkomstmingel.
Eftermiddagen inleddes med en lättare lunch bestående av lunch med wraps och välkomstmingel.
 Professor Sven Modell från Alliance Manchester Business School berättade om några nyheter på forskningsfronten.
Professor Sven Modell från Alliance Manchester Business School berättade om några nyheter på forskningsfronten.
Det var många deltagare under årets forskardag och det ställdes en hel del intressanta frågor till talarna.
Det var många deltagare under årets forskardag och det ställdes en hel del intressanta frågor till talarna.
 Det minglades flitigt under eftermiddagen och deltagarna engagerade sig i att nätverka och föra intressanta samtal om ekonomistyrning. Det minglades flitigt under eftermiddagen och deltagarna engagerade sig i att nätverka och föra intressanta samtal om ekonomistyrning.