AES forskardag inleddes med en enkel lunch innan Tommy Jensen, prefekt på Företagsekonomiska institutionen och AES föreståndare Eva Wittbom hälsade alla välkomna till forskardagen 2016. Mikael Holmqvist, professor på Företagsekonomiska institutionen, berättade om sin senaste bok ”Djursholm – Sveriges ledarsamhälle”. Ingvar Mattson, GD på Statskontoret, delgav sin spaning av aktuella utmaningar och utvecklingsområden inom statlig styrning.

Efter en kaffepaus presenterade några av AES forskare fyra olika pågående forskningsprojekt. Då fick deltagarna höra om hur man jobbar med strategier inom Trafikverket, om varför myndigheter struntar i resultaten, hur man kan styra mot samhällsvärde och om konsekvenser av styrningens organisering ur ett medarbetarperspektiv i Försäkringskassan. Diskussionerna fortsatte sedan vid ett mingel över lite förfriskningar som avslutade dagen. 

AES forskardag gav ett bra tillfälle för de 160 deltagarna att möta många som är intresserade av att utveckla styrningen i statliga och kommunala organisationer. Mötet mellan teoretiker och praktiker blev inspirerande. Som en deltagare uttryckte det:

– Forskarnas förmåga att lyfta fram vad som händer med styrningen inne i olika verksamheter är så fascinerande att ta del av och att få tillfälle att prata om.