Besöket inleddes med en mycket spännande visning av bibliotekets samlingar. Åsa Edström och Kerstin Hilding Lundström presenterade sedan KB:s nya styrmodell som syftar till en mer långsiktig verksamhetsplanering. Därefter var det dags för Janet Vähämäki, en forskare som har ägnat mycket tid åt att leta fram empiriskt material hos KB. Janet presenterade sin sin avhandling ”Matrixing aid – the rise of ‘result initiatives’ in Swedish development aid”.