Avhandlingen bygger på empiri från Trafikverkets styrning under myndighetens första fem år och AES-ledamöterna Lars-Åke Eriksson och Ann-Katrin Berglund, som båda arbetar med styrningsfrågor i Trafikverket, ledde en diskussion om Kims forskningsresultat. Det blev flera frågor direkt till Kim, men även gruppsamtal i breakout rooms och genomgång av diskussionsresultaten i plenum. Vid detta tillfälle hölls även AES formella årsmöte.  

Avhandling "Att anordna styrning: tillblivelse av en mångfald av styrteknologier" – kan laddas ner här.