Aktiviteter

Att fånga det svårmätbara - 29 september 2015

AES möte den 29 september 2015 fylldes främst av två presentationer och diskussioner. Först handlade det om resultaten från förstudien "Att fånga det svårmätbara" som genomförts på uppdrag av Trafikverket. Därefter samtalade vi med Oskar Thorslund, ämnesråd vid Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning, om det pågående utvecklingsprogrammet inom Regeringskansliet angående styrning av myndigheter.

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Maria Mårtensson, Eva Wittbom, Fredrik Svärdsten

Maria Mårtensson
Professor

Eva Wittbom
Ekon.dr, föreståndare 
E-post: ewi@sbs.su.se

Fredrik Svärdsten 
Fil. dr, stf föreståndare
E-post: fs@sbs.su.se

Möten och aktiviteter

10 november 2021, Strateginätverket
23–24 november 2021, AES internat

Tidigare möten och aktiviteter >