35 ledamöter från 20 olika medlemsmyndigheter deltog engagerat tillsammans med ett tiotal forskare när Lovisa Näslund, docent vid Stockholms universitet och Susanne Engström från Försäkringskassan ledde oss in i frågor om styrning baserat på förtroende och tillit. Den andra dagen handlade om ekonomistyrning baserat på frågor som formulerades av professor Nils-Göran Olve och doktorand Kim Eriksson. Hur kommer det sig att det finns så många olika styrformer som används samtidigt i en myndighet? AES årsmöte avhandlades innan det var dags för den avslutande lunchen.