Vi har nu två olika nya forskningsprojekt som är finansierade av Handelsbankens forskningsstiftelser. Det ena handlar om internrevision i statliga myndigheter och drivs av Gunilla Eklöv Alander tillsammans med Mikael Homgren Caicedo. Det andra drivs av Fredrik Svärdsten och handlar om att studera automatiserad ekonomistyrning: hur artificiell intelligens utmanar förutsättningarna för beslut, ansvarsutkrävande och lärande. Anna Villaume Silberstein berättade om sitt doktorandprojekt som handlar om styrning av digital samverkan – ett minst sagt hett ämne!

Diskussionen om färdiga forskningsresultat utgick från AES Rapport 2019:1 Styrning i rollen som samhällsutvecklare – slutrapport från en studie inom Trafikverket. Eva Wittbom och Fredrik Karlsson presenterade och ledde samtalet.