AES deltagare fick på plats i Svenska Institutets lokaler i Gamla stan ta del av institutets utvecklingen av en ny styrmodell. Ekonomichef Irene Dickman och Sofia Bard och Walter Jacobsson, som är verksamhetscontrollers, berättade om sina erfarenheter från implementeringen och avslöjade att det kan ta tre år att införa en ny modell.

Professor Karin Jonnergård vid Linnéuniversitetet berättade om dokumentstyrning av professioner. Tillsammans med Lena Agevall och Joakim Krantz har Karin sammanställt forskningsrön i boken Frihet under ansvar eller ansvar under tillsyn? samt artikeln Tråkigt på jobbet - dokumentstyrning av revisorer och lärare.

Tillitsdelegationens uppdrag och rapporter intresserar och engagerar, och genom delegationens huvudsekreterare Anna Lexelius fick AES ta del av deras pågående arbete och betänkanden. Livliga diskussioner och samtal fortsatte under informella former vid detta mycket välbesökta och uppskattade möte.