Först ut var Anna Hellstadius från Arbetsförmedlingens stab Strategisk förändring som berättade om myndighetens genomgripande förnyelsearbete.

Anna Hellstadius, Arbetsförmedlingens stab Strategisk förändring


Förändringsarbete handlar om försök till förbättringar. En extrem variant på det temat fick vi höra från Carl Cederström som med självetnografisk metod har försökt optimera sig själv på olika områden under ett helt år. Carl är docent i företagsekonomi vid sektionen för Management, organisation och samhälle och har dokumenterat sina erfarenheter i flera böcker som fått internationell spridning.  

Carl Cederström och Eva Wittbom

 

Strategitemat fördjupades i de fyra olika forskningspresentationer som följde efter fikapausen. Utifrån pågående forskningsprojekt diskuterade Elin Funck strategiska kartor som styrverktyg i en stor myndighet. Linda Höglund och Maria Mårtensson lyfte frågan om strategisk ledning och styrning i offentlig sektor. En spännande berättelse om strategibildning i mötet mellan styrning, politisk reglering och omvärld framfördes av Kim Eriksson och  Mikael Holmgren Caicedo. Avslutningsvis presenterade Fredrik Karlsson vilka utmaningar och möjligheter som finns när Trafikverket utvidgar sitt regeringsuppdrag från att vara samhällsbyggare till att definiera sig som samhällsutvecklare. För dig som är intresserad av att läsa mer om innehållet i presentationerna AES Forskardag 2019 presentationen PPT (7109 Kb) .

Eftermiddagen avslutades med ett intensivt mingel där kommentarerna haglade! Samtalen var minst lika färgsprakande som dagens blomsterdekorationer vilka pekade på vårens ankomst!