Aktiviteter

Möte hos Skolinspektionen Maj 2015

AES möte den 27 maj 2015 hölls hos medlemsmyndigheten Skolinspektionen. Det inleddes med att Robin Lapidus presenterade Skolinspektionens pågående utvecklingsarbete med sin interna styrning i form av strategiska målbilder. Jacob Henriksson ledde oss i en diskussion om controllerrollen. Först genom att lyfta fram ett case och diskutera hur en controller i staten kan ta sig an problem med verksamhetsstyrningen. Sedan mer specifikt vad som gäller för controllerrollen i Skolinspektionen, vilka utmaningar och nya arbetssätt som de nya strategierna innebär.

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Maria Mårtensson, Eva Wittbom, Fredrik Svärdsten

Maria Mårtensson
Professor

Eva Wittbom
Ekon.dr, föreståndare 
E-post: ewi@sbs.su.se

Fredrik Svärdsten 
Fil. dr, stf föreståndare
E-post: fs@sbs.su.se

Möten och aktiviteter

10 november 2021, Strateginätverket
23–24 november 2021, AES internat

Tidigare möten och aktiviteter >