Det var många fler som anknöt via länk! Detta var första gången ett möte genomfördes både på plats och via Zoom. Två inbjudna forskare presenterade ämnen som passade väl in i Coronapandemins tid:
 

  • Professor Hans Hasselbladh, Handelshögskolan, Örebro universitet, talade med koppling till den pågående samhällsutvecklingenom vad vi kan lära oss av historien från Roms öde - klimatet, sjukdomarna och imperiets undergång – med utgångpunkt i Kyle Harpers bok.
  • Professor Lena Zander, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, berättade om sin forskning om Global Virtual Team Leadership : Att leda på distans.