Avhandlingen handlar om hur intresset för alternativa styrformer har vuxit fram i ljuset av en växande kritik mot New Public Management. Public Value Management lyfts fram som ett kompletterande styrkoncept för att bättre kunna styra mot samhällsvärde.

Ann-Sofie Köping, fil.dr och lektor i företagsekonomi vid Södertörns Högskola, ledde ett initierat samtal utifrån sin läsning av Kerstin Thomsons avhandling.