Det var många teorier som luftades vid AES möte den 15 november 2016 i Kräftriket. Dels tack vare den berättelse Daniel Ericsson, docent vid Institutionen för ekonomistyrning och logistik, Linnéuniversitetet, gav om sin analys av forskning om organisationsförändringar presenterad i Statskontorets rapport “Förändringsprocesser i stora organisationer”. Rapporten utgår från tre frågor: Hur lång tid tar en omorganisation? Vad kostar en omorganisation? Hur genomförs en effektiv omorganisation? Dels var det Hans Rämö, docent här hos oss på Företagsekonomiska institutionen, som berättade om teoretiska perspektiv vilka kan hjälpa oss att förstå samhället som styrbart objekt. Teorierna ska användas i den inledande delen av forskningsprojektet ”Styrning i rollen som samhällsutvecklare” som pågår på uppdrag av Trafikverket.