AES möttes i Kräftriket den 28 september för att samtala om pågående forskning och dess resultat. Under rubriken Informationsdelning för styrande effekter: exempel från patientflöden i akutsjukvården berättade Fredrik Eng-Larsson, lektor i Operations Management, om sin forskning som handlar om design och styrning av flöden av både varor och människor, med speciellt fokus på hur stora datamängder kan och bör användas för att skapa miljömässigt, socialt, och ekonomiskt effektiva flöden. AES senaste forskningsrapport Spänningar i styrningen : en strategisk angelägenhet var underlag för många intressanta diskussioner innan det var dags för mingel över en enkel buffé.