Diskussionerna gick höga efter forskarna Elin Funcks och Tom Karlssons presentation av sin KFi-rapport Post NPM, vad är det? Trender och empiriska iakttagelser om alternativa idéer för den offentliga sektorn. En annan presentation som engagerade deltagarna gjordes av doktorand Elin Esperi Hallgren som berättade vad hon funnit halvvägs in i sitt projekt om samverkan och ansvarighet.

Resten av mötet ägnades åt planeringen inför AES öppna forskardag den 15 januari 2020: www.sbs.su.se/forskardagen2020