Den 20-21 april 2016 möttes Akademin för ekonomistyrning i staten för årligt internat. Denna gång på Vår Gård i Saltsjöbaden. På agendan fanns bland annat Bengt Johannisson, professor emeritus, Linnéuniversitetet, som berättade om sina erfarenheter och resultat av forskning om samhällsentreprenörskap. Samtalet löpte ut i reflektioner över hur entreprenörskapsidéerna relaterar till styrningen av och i våra myndigheter. En annan programpunkt rörde ”Sveriges Modernaste Myndighet” en utnämning som Post- och Telestyrelsen fick 2015. Richard Källstrand kom och berättade hur PTS arbetar som gör att juryns motivering var: “Här vågar man ompröva det invanda och lever innovationer i vardagen. Misstag leder till lärande och utveckling. Man har en strukturerad process för omvärldsbevakning som löper hela året, inga hyllvärmarrapporter eller oanvända strategier accepteras. För att råda bot på komplexa uppdrag och omvärldsrelationer införde man en guide för legala vägval. Det blir lättare att göra rätt och tar bort friktion. Det finns en stor tilltro till medarbetarnas förmåga och kapacitet, kombinerat med ett strukturerat arbete för att utveckla den statliga kompetensen.”