Inledningsvis presenterade Andreas Larsson och Sofia Staffas Lindberg resultaten från sin uppsats Digitalisering inom offentlig sektor - En fallstudie av Pensions- och Polismyndighetens arbete med digitalisering. 

Därefter var det Skatteverkets nya inriktning som stod i fokus. Under rubriken Varför något nytt? Vad handlar det nya egentligen om? gav Skatteverkets strateg Anders Stridh en intressant inblick i hur de kommit fram till den nya visionen ”Tillsammans gör vi samhället möjligt – Enkelt, rätt och tryggt för alla” som är kompletterad med värdeformuleringen ”Vi är lyhörda, tänker nytt och tar ansvar”.

I samband med presentationen ledde Ulrika Bergstedt, HR-strateg och Katarina Hamberg, controller, diskussioner om strategiska styrningsfrågor.