Vi fick arbeta med frågor om digitalisering, styrning och professionalism i offentlig förvaltning som leddes av Karin Hedström, professor i informatik vid Örebro universitet och Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet.

Eva Lindell, lektor vid Mälardalens högskola, berättade om sin studie av framtidens arbetsmarknad och hur den påverkas av digitalisering och globalisering. Se även: http://www.mdh.se/samverkan/projekt/samhallskontraktet/2.2049/projekt/framtidens-arbetsmarknad-1.75753

Innan internatet avlutades med AES sedvanliga årsmöte presenterade Ola Arnkil och Emma Nordström sitt kandidatarbete Att kommunicera nyckeltal – en kvalitativ studie av hur kommunikationen anpassas efter mottagaren. Deras empiri kom från verkstadsgolvet, men resultaten visade sig stämma väl in på myndigheternas verksamheter.