När AES möttes i Kräftriket den 25 maj var det två frågor på agendan. Pontus Hedlin, universitetslektor, talade om den så kallade transparensgarantin från 2009 som innebar förändringar i Sidas sätt att informera om vad man gjort, varför man gjort det och vilka resurser som förbrukades för att göra det. Ett bestående resultat av reformen är den digitala databasen OpenAid.se som är öppen för allmänheten.

Charlotta Eriksson, utlånad till Statskontoret från Regeringskansliet, berättade om de nu pågående regeringsuppdragen gällande styrning av offentlig sektor. Hon gick särskilt in på delprojektet "Mer tid för kärnverksamheten" vilket är fokuserat på regeringens styrning av statlig verksamhet i syfte att minimera administrationsarbete som saknar mervärde.