Eva Wittbom och Maria Mårtensson
Eva Wittbom och Maria Mårtensson

Från scenen hälsade sedan Eva Wittbom, AES föreståndare och dagens moderator tillsammans med professor Maria Mårtensson alla välkomna och berättade kort om hur AES verkar inom forskning och utveckling av verksamhetsstyrning i offentlig sektor.

 

Astrid Söderberg Widding
Rektor Astrid Söderberg Widding

 

 

 

 

 

 

Universitetets egen rektor, Astrid Söderbergh Widding, berättade om sina erfarenheter av att styra ett universitet med de tre huvuduppgifterna att bedriva utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället där både ledarskap och kommunikation hamnade i centrum.

 

 

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria

 

 

 

 

 

 

Rektors tal tangerades av Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, när han talade utifrån sin bok Till bildningens försvar – den svåra konsten att veta tillsammans där bland annat ”etiska miljöer” diskuterades som en grund för att kunna skapa samhällsnyttiga verksamheter.

Bildningsbegreppet är svårfångat, men en sak är säker, det hänger samman med forskning och nyfikenhet för ny kunskap. Sörlin (2019:69) skriver ”Bildning är med andra ord tätt knuten till forskning som frambringar den nya kunskapen.
Den som inte följer kunskapens förnyelse och förvandlingar blir till slut obildad, ungefär som någon som levt länge på en öde ö och återvänder till civilisationen”.

Efter en uppfriskande fikapaus var det dags för fyra olika forskarpresentationer från AES verksamhet.

Docent Kirsi-Mari Kallio
Docent Kirsi-Mari Kallio

 

Docent Kirsi-Mari Kallio talade om prestationsmätning i offentlig sektor. Forskningsresultaten baseras på en större studie om styrningspraktiker i universitetssektorn i Sverige och Finland.

 

 

 

 

 

 

Doktorand Kim Eriksson
Doktorand Kim Eriksson

 

 

Doktorand Kim Eriksson presenterade delar ur sitt pågående avhandlingsarbete där han undrar varför en myndighet har så många olika styrformer samtidigt. Nu har Kim kommit så långt att han kunde berätta något om sina inledande analyser.

 

 

 

 

 

 

Universitetslektor Gunilla Eklöv Alander
Universitetslektor Gunilla Eklöv Alander

 

Ett för AES nytt ämnesområde introducerades av universitetslektor Gunilla Eklöv Alander. Det handlar om revisorns oberoende som Gunilla tidigare har forskat om i privat sektor. Nu gäller det internrevisionen i statliga myndigheter och Gunilla tar gärna emot tips, idéer och kommentarer från olika statliga myndigheter.
Maila till Gunilla Eklöv Alander.

 

 

Fredrik Svärdsten
Fredrik Svärdsten Ställföreträdande föreståndare AES

 

 

Att artificiell intelligens utmanar styrning och ledning var något som framfördes av universitetslektor, tillika AES ställföreträdande föreståndare Fredrik Svärdsten. Det är ett nystartat forskningsprojekt som intresserade myndigheter gärna får anmäla sig till. Maila till Fredrik Svärdsten.

 

För dig som är intresserad av att se presentationerna från AES Forskardag 2020

Presentation AES Forskardag 2020 (8742 Kb)

 

 

Eftermiddagen avslutades med ett glatt och livligt mingel med givande samtal över lite mat och dryck.

Eva Wittbom och Sverker Sörlin
Eva Wittbom och Sverker Sörlin
Mingel
Mingel