Här kan du anmäla dig som medlem i AES Strategi nätverk

Workshop 3 den 10 november 2021 kl 9.30 - 11.30
Strategiskt berättande. Berättelsens roll och funktion i strategiarbetet.

Program

 • Alla hälsas välkomna och vi berättar kort om nätverket och dagens workshop.
 • Hanna Sofia Rehnberg, språkvetare och lektor i journalistik vid Södertörns högskola talar om kommunikation och berättande.
 • Diskussioner i mindre grupper.
 • Återsamling och diskussion i helgrupp.
 • Avslutning för den som så önskar. För den som vill och kan fortsätter workshopen ytterligare 30 minuter då vi ägnar tiden åt att diskutera formen för nätverket och förslag på framtida teman.

AES Strateginätverk workshop 3 10 november (1412 Kb)

 

Workshop 2 arrangerade den 1 september 2021 kl. 9.30 - 11.30
Strategins relation till styrningen. En ensam blomma eller en del i en bukett?

Program

 • Alla hälsas välkomna och vi berättar kort om nätverket och dagens workshop.
 • Linda och Maria ger en kort introduktion till aktuell forskning om strategins roll i relation till övrig styrning.
 • Diskussioner i mindre grupper:

         - Vad är styrande i din verksamhet? Identifiera vad som är mest styrande  i din verksamhet?

         - Hur relaterar styrningen till den strategiska inriktningen?

         - Hur stödjer/hindrar styrningen det strategiska arbetet?

 • Återsamling och diskussion i helgrupp.
 • Avslutning för den som så önskar. För den som vill och kan fortsätter workshopen ytterligare 30 minuter då vi ägnar tiden åt att diskutera formen för nätverket och förslag på framtida teman.

Strategins relation till styrningen. En ensam blomma eller en del i en bukett? - Workshop 2 (1343 Kb)

 

Workshop 1 arrangerads den 19 maj 2021 kl. 9.30 - 11.30
Vem behöver en strategi? Strategins roll och funktion i offentlig sektor.


Program

 • Eva Wittbom, föreståndare för Akademin för ekonomistyrning i staten, hälsar alla välkomna och berättar kort om nätverket.
 • Annika Nordlander Finn berättar om strategins roll och funktion i Socialstyrelsen.
 • Linda Höglund och Maria Mårtensson ger en kort introduktion till aktuell forskning inom strategin roll och funktion i offentlig sektor.

Vem behöver en strategi? Strategins roll och funktion i offentlig sektor. (6575 Kb)