Forskning

Vår forskning fokuserar på styrningsprocesser ur olika perspektiv. Det handlar framför allt om hur myndigheternas interna styrnings- och ledningssystem fungerar för att kunna styra sina verksamheter till att uppnå politiskt ställda mål. Demokrati och rättssäkerhet ska prägla den statliga förvaltningen samtidigt som den ska vara effektiv. Detta ger upphov till många relevanta forskningsfrågor.

Forskningen sker i nära dialog med myndigheterna. AES är arenan där du möter forskare mitt i forskningsprocessen. Många ledamöter kallar AES för en oas där man får möjlighet att reflektera över komplexa problem, man får hjälp med tankereda och perspektiv på de utmaningar man står inför.

Spridning av forskningsresultat

Resultaten från AES forskning publiceras som artiklar i internationella vetenskapliga journaler, böcker och forskarrapporter. Dessa sprids i många olika forum, exempelvis vid AES egen årliga forskardag, nationella och internationella vetenskapliga konferenser, utbildningar, workshops och seminarier.

Medlemskap

Som medlem får du inbjudan till möten som handlar om forskning och utbyten av erfarenheter inom AES intresseområde. Varje myndighet betalar en liten medlemsavgift och har en, två eller tre ledamöter som deltar på våra möten. Vi ses regelbundet fem gånger per år.

Kontakta oss gärna för mer information. Välkommen att ansöka om medlemskap!

Kontakt

Eva Wittbom
Föreståndare för AES

E-post: ewi@sbs.su.se
Tfn: +46 8 674 7146