Juryns motivering:

”En mycket välskriven kvalitativ intervjustudie med djupintervjuer med fem influencers med ett kul ämne där man undersöker influencer-marketing med unga influencers (14-17 år) som riktar sig till ännu yngre.

I uppsatsen speglas flera användbara slutsatser kring hur unga influencers ser på sin roll och på företagssamarbeten – den ger slutsatser om hur man ska göra för att skapa ett framgångsrikt samarbete med en ung influencer.”

Mer information finns på: http://www.precis.se/uppsatstavlingen/

PRECIS är en branschförening för konsultföretag specialiserade på rådgivning och implementering inom Public Relations.