Fastreg är institutionens interna studiedokumentationssystem som du bland annat använder för att anmäla dig till tentamen och gruppövningar eller seminarier.

I Fastreg kan du bland annat se dina registreringar, personligt schema och tentaresultat. Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter, omregistrera dig samt delta i kursenkäter och kursforum. Det är även här du laddar upp din uppsats för publicering. Uppsatsen visas sedan i Uppsatsbiblioteket.

Logga in i Fastreg

Första gången du loggar in i Fastreg använder du dina 4 sista siffror i ditt personnummer som pinkod. Du uppmanas sedan att ändra pinkoden.
Om du glömt din pinkod klicka på länken "Glömt pinkod?" och du får din pinkod epostad till den epostadress som du angett i Fastreg.

Om du inte har angett någon epostadress ska du kontakta kurskoordinatorerna.

Även för andra problem med Fastreg, kontaktar du kurskoordinatorerna.

Till Fastreg inloggning