Ladok är universitetets studiedokumentationssystem. Här kan du se dina betyg och skriva ut både registrerings- och studieintyg.

Ladok innehåller uppgifter om antagning, registrering, resultat och examina för studenter inom alla nivåer. Uppgifterna ligger till grund för beräkning av helårsstudenter och helårsprestationer.  Ladoksystemet förser andra myndigheter med uppgifter, däribland CSN, SCB och Utbildningsdepartementet.

Ladok för studenter är självadministration i Ladok för dig som är blivande, aktiv eller före detta student vid Stockholms universitet. Du loggar in med ditt universitetskonto.