Ämnesfördjupning

Ämnesfördjupning

Kandidatprogram i företagsekonomi har fem ämnesfördjupningar; finansiering, revision, ekonomistyrning, marknadsföring och management. Här finner du information om de olika fördjupningarna.

Val av ämnesfördjupning Revision görs redan inför termin 2 genom att söka de kurser som ingår i Revision termin 2. Inför termin 4 görs valet till övriga ämnesfördjupningar.

Dokument med lärarnas information om ämnesfördjupningar>

 

Våra ämnesfördjupningar

 

Ekonomistyrning

Ämnesfördjupning ekonomistyrning vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom ekonomi/verksamhetsstyrning. Betoningen ligger inte på att ”räkna rätt” utan på att förstå varför olika typer av redovisning och beräkningsmodeller ser ut som de gör och vilken påverkan de har på olika intressenter såväl inom som utanför organisationen.

Arbetsmarknaden
När det gäller arbete efter inriktningen öppnar sig många möjligheter exempelvis olika typer av controllerjobb, redovisningsexpert, ekonomi- eller verksamhetsansvarig, konsult av olika slag eller egen företagare.

Finansiering

Du som gillar att räkna, analysera kvantitativa modeller och bearbeta finansiell information bör välja ämnesfördjupning finansiering. En inriktning för dig som är intresserad och kunnig i matematik och statistik eftersom majoriteten av kurserna är av kvantitativ karaktär.

Arbetsmarknaden
Vill du arbeta som analytiker, fondförvaltare eller ”corpare” på en svensk eller utländsk bank eller på en finansavdelning i ett svenskt eller internationellt företag bör du välja ämnesfördjupning finansiering.

Management

Företag och organisationer har en rad olika aktiviteter: produktutveckling, produktion, inköp och marknadsföring, finansiering och kostnadsstyrning, etc. Den gemensamma nämnaren för alla dessa aktiviteter är att de leds och organiseras med utgångspunkt i centrala målsättningar som definierar varje enskilt företag och organisation. Det är denna, den överordnade uppgiften inom varje företag, som är huvudfokus för ämnesfördjupning Management.

Arbetsmarknad
Studenter som inriktat sig mot Management återfinns idag inom ett brett spektra av svenskt och internationellt näringsliv respektive offentlig förvaltning. Ofta gör våra studenter sitt inträde på arbetsmarkanden efter examen som management-, HRM- eller rekryteringskonsult eller som traineer i något större internationella företag.

Att tänka på innan valet
Som student hos oss bör du har ett intresse att förstå hur organisationer fungerar både ekonomisk och socialt mening. Du bör också vara intresserad hur företag och organisationer påverkas av- och påverkar samhället i en ekonomisk, politisk och kulturell mening. 

Marknadsföring

För dig som vill arbeta med marknadsnära frågor som marknadskommunikation, konsumentbeteende, varumärkesutveckling, Employer Branding och strategifrågor är ämnesfördjupning marknadsföring lämplig. Den intensiva konkurrens som råder på många marknader, både om kunder och om rätt medarbetare, gör marknadsföringsfrågor kritiska i att utveckla organisationers lönsamhet och konkurrensförmåga.

Arbetsmarknad
Karriärmöjligheterna inom marknadsföring är inte lika tydliga och väl utstakade som inom exempelvis redovisningsinriktningen - men potentialen är stor och du kan direkt efter examen söka arbete som exempelvis produktansvarig, projektledare eller kundansvarig inom t ex bank, livsmedelsindustrin, modebranschen, bilbranschen eller industriprodukter. Eller varför inte som konsult eller inom offentlig sektor med Employer Branding eller platsmarknadsföring? Senare får många ekonomer som har studerat och arbetat med marknadsföring jobb som produktchef, marknadschef, affärsutvecklare eller Key Account Manager med ansvar för viktiga kunder, där kundförståelse och lönsamhetsanalys är viktiga inslag.

Självklart finns möjlighet till vidare studier inom masterutbildningar, vid Stockholms universitet eller varför inte hos ett utländskt universitet, och det kan ske direkt efter kandidatexamen eller efter några år i arbetslivet.

Revision

Inriktningen vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom externredovisning och revision. Betoningen ligger inte på att ”räkna rätt” utan på att förstå varför olika typer av redovisning och beräkningsmodeller ser ut som de gör och vilken påverkan de har på olika intressenter såväl inom som utanför organisationen.

Arbetsmarknaden
När det gäller arbete efter inriktningen öppnar sig många möjligheter exempelvis intern- eller externrevisor, redovisningsexpert, ekonomi- eller verksamhetsansvarig, konsult av olika slag eller egen företagare.

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Terminstider

Vårterminen 2018
2018-01-15 – 2018-06-03

Höstterminen 2018
2018-09-03 – 2019-01-20

Kontakt

Behöver du studievägledning? Kontakta en studievägledare!

Stockholm Business School i sociala medierSBS på Facebook SU på Instagram SBS på Linkedin SU på Twitter SBS på YouTube