Reserver VT21

Reserver vårterminen 2021

Utbildning:
Kandidatprogram i företagsekonomi, 180 hp
Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI), 180 hp 
Företagsekonomi I, kurspaket 30 hp
Företagsekonomi II, kurspaket 30 hp
Företagsekonomi III, alla inriktningar, kurspaket 30 hp
Finansiering, Revision, Ekonomistyrning, Marknadsföring, Organisation och management, kurspaket 30 hp
Reklam och PR I, kurspaket 30 hp
Reklam och PR II, kurspaket 30 hp
Reklam och PR III, kurspaket 30 hp
Grundkurs i redovisning, 7,5 hp, kvällskurs
Grundkurs i finansiering, 7,5 hp, kvällskurs

Du får bevaka din e-post den 13 januari (Den e-postadress du har på antagning.se)

Den 13 januari kommer vi att skicka ut välkomstbrev via e-post till de reserver som kan få en plats om vi har platser kvar! Du måste svara senast den 27 augusti för att behålla din plats.

 

De reserver som vi har skickat välkomstbrev till den 13/1 är:

Vi räknar med att uppdatera nedan den 13 januari.

Kandidatprogram i företagsekonomi: 

Företagsekonomi I:
Urvalsgrupp APS: reserv nr: 
Urvalsgrupp BI: Reserv nr: 
Urvalsgrupp BII: Reserv nr: 
Urvalsgrupp HP: Reserv nr:
Urvalsgrupp BF: Reserv nr: 

Företagsekonomi II, kurspaket:
Urvalsgrupp APS: Reserv nr: 

Företagsekonomi III:
Marknadsföring: Reserv nr: 
Redovisning: Reserv nr: 
Management: Reserv nr: 
Finansiering: Reserv nr: 

Ämnesfördjupning:
Finansiering, kurspaket: 
Revision, kurspaket: Reserv nr: 
Ekonomistyrning, kurspaket: Reserv nr: 
Marknadsföring, kurspaket: 
Organisation och management, kurspaket: 

Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI):

Reklam och PR I, kurspaket:
Urvalsgrupp APS   reserv nr: 
Urvalsgrupp BI  reserv nr: 
Urvalsgrupp BII  reserv nr: 
Urvalsgrupp HP reserv nr: 

Reklam och PR II, kurspaket: 

Reklam och PR III, kurspaket: 

Grundkurs i redovisning, 7,5 hp, kvällskurs: 
Grundkurs i finansiering, 7,5 hp, kvällskurs: 

Information till antagna studenter

Vänliga hälsningar
Anna Lönnberg och Malin Thunholm

Bokmärk och dela Tipsa

Stockholm Business School i sociala medierSBS på Facebook SU på Instagram SBS på Linkedin SU på Twitter SBS på YouTube