Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Vi söker nu dig som vill vara med och handlägga dessa ärenden från mitten av juni till sista augusti alternativt mitten av september.

Arbetsuppgifterna innebär att svara på frågor om stödet,
handlägga inkomna ansökningar som har en viss komplexitet och ta beslut om stöd samt följa upp det stöd som betalats ut. I handläggningen ingår även att expediera pappersbeslut och visst arkivarbete.

Du har ekonomi som huvudintresse och är intresserad av siffror. Du tidigare arbetat med ekonomi som ekonomiassistent, handläggare eller motsvarande och vill verkligen arbeta med siffror. Du kan kombinera detaljer med helhetsbedömningar och är noggrann som person.

Låter det som något för dig?
Skicka in personligt brev, CV med fokus på dina tidigare erfarenheter från arbete inom ekonomi samt intyg om avslutade kurser och program. Senast den 11 juni per mail till Magdalena.thorin@lansstyrelsen.se.

Magdalena Thorin
HR Konsult, Länsstyrelsen i Stockholm


Läs mer om uppdraget på vår hemsida:
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html