Ett krav är att praktiken ingår i själva utbildningen. Praktiken är i normalfallet 20 veckor lång. För att praktisera hos oss bör du studera statskunskap, nationalekonomi, statistik eller juridik alternativt ett annat samhällsvetenskapligt ämne som förbereder för utredande eller granskande verksamhet.

Praktik erbjuds företrädesvis till den som studerar på masternivå.

Ansökan för ht 2020 behöver vara oss tillhanda senast 2020-02-26.

Vi erbjuder dig
– en professionell och lärande miljö med engagerade kollegor,
– handledning av erfarna projektledare/ effektivitetsrevisorer,
– intressanta och utvecklande arbetsuppgifter inom något av våra pågående granskningsprojekt,
– seminarier och internutbildningar

Intresserad?
Läs mer här.
Lämna din ansökan här.