Placeringen publiceras 1-2 dagar före aktuell tentamen.

OBS! Vid varje tentamenstillfälle måste du uppvisa legitimation.

Här visas datum och plats för kommande tentamenstillfällen. Anmäl dig till tentan i Fastreg