Gunnar Borg 1927-2020
Gunnar Borg 1927-2020

Redan på 1960-talet utvecklade han den 15-gradiga RPE-skalan (senare Borgskalan) för att bestämma upplevd ansträngning och än i dag används den världen över för diagnostik och styrning av intensiteten vid testning, träning och rehabilitering.

Under 1970-talet utvecklade han en allmän skala, CR10-skalan, som kan användas för att skatta intensiteten hos alla möjliga typer av förnimmelser. Denna har sedan vidareutvecklats tillsammans med Gunnars dotter Elisabet Borg till CR100-skalan.

Gunnar Borg disputerade vid Lunds universitet 1962 men arbetade åren däromkring huvudsakligen i Umeå. 1968 kom han till Stockholms universitet och han blev 1987 den förste professorn i perception och psykofysik vid Psykologiska institutionen.

Genom åren tjänstgjorde Borg som gästprofessor vid ett flertal amerikanska universitet. Han har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar som alltså citerats flitigt av forskare inom många olika områden. Han erhöll många priser och utmärkelser för sina insatser och var medlem i flera vetenskapliga akademier.

Läs mer på hans profilsida.
 

Håkan Fischer, prefekt

 

Fördjupning

Gunnar Borg, A Multilayered Legacy – blogginlägg av PhD Panteleimon Ekkekakis.