Vi är så stolta att vår lärare Jessica Franzén har utnämnts till Årets lärare 2020!

"För sin förmåga att förklara begrepp som många studenter tycker är krångliga och för att hon lyckas göra de mest utmanande kurserna till mest intressanta. Hon ser till att studenterna följer med i undervisningen genom att lägga upp relevanta sammanfattningar och besvarar frågor som kan komma upp under kursens gång och förklarar och tar exempel från "verkligheten" i sin undervisning. Jessica tar också ett stort ansvar för utvecklingen av undervisningsmaterial och hon leder sina lärarlag på ett sätt som uppskattas högt av kollegor. Hon har deltagit i arbetet med att modernisera statistikämnet vid universitetet och göra det bättre anpassat till arbetsmarknaden och de nya kompetenser som efterfrågas hos statistiker."