Nya explorativa datatekniker som kan användas av både statistiker och icke-statistiker

Tatjana von Rosens forskningsprojekt syftar till att utveckla datatekniker och diagnosverktyg för multivariata flernivåmodeller, som kan användas även av icke-statistiker.

Allt fler använder statistiska metoder inom samhällsvetenskaplig forskning, och behöver kunna bearbeta komplexa datamängder.

Multivariata flernivåmodeller tar hand om hierarkier i data. Ett exempel som Tatjana von Rosen ger är skoldata, där den hierarkiska ordningen är: högskola-institution-grupp-student.

Forskningsprojektet har fått medel från Vetenskapsrådet, VR, för perioden 2018-2021.