Att allt färre svarar på viktiga undersökningar är ett växande problem. Foto: Orasis
Att allt färre svarar på viktiga undersökningar är ett växande problem. Foto: Orasis

Det går att få kvalitet i undersökningar även om bortfallet är stort, genom att balansera svarsmängden på ett bra sätt och genom så kallad responsiv design.

Responsiv design handlar om att samla in data på rätt sätt, med målet att det totala antalet svar man får in i slutändan är välbalanserat.

Målet med den här forskningen är att trots stora bortfall få en säker skattning av det man vill undersöka.

Om detta skriver Peter Lundquist och Carl-Erik Särndal i artikeln "Accuracy in Estimation with nonresponse: A Function of Degree of Imbalance and Degree of Explanation" som publicerades i tidskriften Journal of Statistics and Methodology förra året.

Säker skattning trots stora bortfall

Forskningen uppmärksammas på flera håll, och i augusti höll Carl-Erik Särndal ett föredrag i Seattle med titeln: “Accuracy in estimation with nonresponse: A function of  degree of imbalance  and  degree of explanation” baserat på delar av artikeln i Journal of Statistics and Methodology.

Peter Lunquist har också hållit föredrag utifrån delar av artikeln i Rio de Janeiro med titeln ”Design, data collection and estimation in an age of high survey nonresponse”.