I ett tänkt samtal med en student visas steg för steg hur konfidensintervallet konstrueras. Foto: Jean-Baptiste Béranger
I ett tänkt samtal med en student visas steg för steg hur konfidensintervallet konstrueras. Foto: Jean-Baptiste Béranger

I artikeln "A Classroom Approach to the Construction of an Approximate Confidence Interval of a Poisson Mean Using One Observation" visar Per-Gösta Andersson hur man gör ett approximativt konfidensintervall av ett medelvärde i en Poisson-fördelning, baserat på en dags observationer.

Observationerna i det här exemplet är det antalet fordon som passerar på en viss väg mellan klockan 12 och 13.
 

Har bättre egenskaper

Här handlar det om att konstruera ett så kallat Walds poängintervall (på engelska: the Wald score interval), som enligt Per-Gösta Andersson har bättre egenskaper än det approximativa tvåsidiga Wald-konfidensintervallet. 
 

Genomgång steg för steg

Artikeln är utformad som en dialog mellan lärare och en student, och riktar sig till någon som har läst matematisk statistik under minst en termin. Steg för steg går Per-Gösta Andersson igenom hur konfidensintervallet konstrueras - läs hela artikeln här!