"Effektivare utprövning av frågor är extra viktigt i samband med kostsamma storskaliga kunskapsmätningar!"

Från vänster: Astrid Pettersson, Jonas Bjermo, Ellinor Fackle Fornius, Frank Miller, Mahmood Ul Hassan. I projektet ingår även Samuel Sollerman. Foto: Jenny Rosen.

- Det förklarar Ellinor Fackle Fornius, statistiker och forskare inom projektet.

De digitala kunskapstesten har fått en ökad betydelse i samhället. Stora kunskapstest, såsom högskoleprovet och de nationella proven i skolan genomförs kontinuerligt. De nationella proven i skolan ska vara digitaliserade till 2023. Internationella kunskapsmätningar, som PISA och TIMSS har redan blivit digitaliserade.

Statistiska metoder för att skapa bra kunskapstet

Nya statistiska metoder som passar för digitaliserade kunskapstest kombinerar teorier från optimal design med idéer från testteori.

I projektet mäts nya provuppgifter utifrån elevernas kunskapsnivå, för att kunna testa fram om en uppgift är lätt eller svår. "I realiteten vet vi inte exakt vilken kunskapsnivå varje elev har och vi kanske bedömer vissa av våra nya frågor fel (den lätta uppgiften var inte så lätt ändå). Men dessa osäkerheter bygger vi in i vår statistiska modell", säger Frank Miller, huvudsökande i projektet.

Dator. Foto Ingmarie Andersson

Forskningsprojeket, som har fått 5,07 miljoner i forskningsstöd av Vetenskapsrådet, kommer också att skapa fritt tillgänglig mjukvara som specialdesignas för att kunna göra bra kunskapstest.

Högre kvalitet på proven, bättre för både individ och samhälle

En bättre utformning av nya provfrågor leder till en högre kvalitet i framtida kunskapstest, vilket är till stor nytta för den enskilde provtagaren såväl som för samhället i stort.

Nyfiken och vill veta mer? Läs mer om projektet här!

Forskarna bakom projektet

Student med dator. Foto Niklas Björling.

Docent Frank Miller, Statistiska institutionen, huvudsökande

Doktorand Jonas Bjermo, Statistiska institutionen

Fil. dr. Ellinor Fackle-Fornius, Statistiska institutionen

Professor emeritus Astrid Pettersson, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Fil. dr. Samuel Sollerman, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Fil. dr. Mahmood Ul Hassan, Statistiska institutionen

Publicerad forskning om kunskapstest