Aktuell forskning

Barn i femårsåldern sitter på ett golv. Foto: Creative commons

Statistik kan hjälpa patienter med ovanliga sjukdomar

Sällsynta sjukdomar drabbar framförallt barn. Frank Miller, lektor i statistik vid Stockholms universitet, forskar om hur man kan förbättra möjligheten för de här patienterna att få behandling.

Porträttbild på Ellinor Fackle-Fornius. Foto: Statistiska institutionen

Vad är du beredd att betala för miljövänliga kläder? Det här försöket har svaret.

Genom att designa experiment på rätt sätt, kan man på ett effektivt sätt ta reda på hur mycket mer människor är villiga att betala för ekologisk produktion av kläder. Ellinor Fackle-Fornius, lektor i statistik vid Stockholms universitet, har varit med och forskat fram en metod för det.

Kontakt

Ansvarig för forskningsområdet Design av planerade försök är professor Hans Nyquist.