När man gör experiment är det viktigt att planera hur man utför det, det vill säga att välja så kallat design för experimentet. Genom att välja design på bästa sätt, kan man få bättre svar på den inledande forskningsfrågan. Historiskt var det sir Ronald A. Fisher (1890-1962) som formaliserade försöksplaneringen.

Statistiska metoder kan förbättra design av planerade experiment. I vår forskningsgrupp arbetar vi med sådana metoder för att hitta bättre eller till och med optimal design. Vi vidareutvecklar metoder för att analysera data från experiment.

Läs mer om hur planerade försök fungerar

Profilansvarig

Frank Miller, professor

Medverkande