Idag ligger tyngdpunkten i vår forskning på tre profilområden:

Allmän statistikproduktion

Forskningsområdet innefattar en mängd delområden som t ex urvalsdragning, konstruktion av frågeformulär, integritetsskydd och intervjuarutbildning. Institutionen har en lång tradition av detta forskningsområde. Viktig aktuell litteratur på området är skriven av våra medarbetare.

Bayesiansk inferens

Bayesiansk inferens har varit på stark frammarsch de senaste 20-25 åren inom både praktisk och vetenskaplig statistik. Grundtanken är att all inferens ska ta hänsyn till tidigare kunskaper och skall användas som en grund för beslut. På institionen har vi i många år forskat och doktorerat inom ämnet.

Design av planerade försök

Planerade försök bedrivs inom en rad områden, såsom medicin och tillverkningsindustri men kommer mer och mer till användning även inom beteendevetenskaper och ekonomi. Statistiska metoder kan förbättra designen av planerade försök. Vi har en expertgrupp med erfarenhet både inom teori och för tillämpningen av dessa metoder.

Övrig forskning

Aktuell forskning

Historik

Statistiska institutionen har en tradition av forskning inom tillämpad statistik. Vid institutionen har internationellt kända namn som Gustav Sundbärg, Erland Hofsten och Tore Dalenius verkat.

Då Statistiska institutionen tillhör den samhällsvetenskaplig fakulteten sker vår forskning till stor del inom tillämpad statistik. Vår forskning är till nytta för andra samhällsvetenskapliga dicipliner som till exempel sociologi, demografi, kriminologi, ekonomi och kulturgeografi.

Redan 1903 utnämndes Gustav Sundbärg till docent i statistik vid dåvarande Stockholms högskola. Senare har även Erland Hoffsten och Tore Dalenius verkat vid institutionen.