Doktorand                              Handledare                         Bihandledare

Bjermo, Jonas                           Miller, Frank                          Fackle-Fornius, Ellinor

Bueno Castellanos,                 Andersson, Per Gösta                     Dan Hedlin    
Edgar Mauricio

Chatterjee, Mayuri                  von Rosen, Tatjana              Singull, Martin (Linköpings Universitet)

Chizarifard, Azadeh              von Rosen, Tatjana                  Carlson, Michael

Gustafsson, Oskar                   Stockhammar, Pär                Miller, Frank

Johansson, Anton                    Hedlin, Dan                           Miller, Frank

Munezero, Parfait              Villani, Mattias                            Ghilagaber, Gebrenegus  

Oelrich, Oscar                         Villani, Mattias            Magnusson, Måns (Aalto University, Finland)

Spånberg, Erik                         Stockhammar, Pär               Ghilagaber, Gebrenegus  

Tsirpitzi, Renata                       Miller, Frank                 Carl-Fredrik Burman (Chalmers och Astra Zeneca)