http://www.statistics.su.se/forskning/publikationer-och-avhandlingar/research-reports