Ordinarie
Michael Carlson, ordförande
Ellinor Fackle Fornius
Jessica Franzén
Gebrenegus Ghilagaber
Hina Gohar (studerandereprenenstant)
Richard Hager
Frank Miller
Oscar Oelrich (studeranderepresentant)
Yiying Ren (studeranderepresentant)
Tatjana von Rosen
Mattias Villani

Suppleanter
Raul Cano
Oskar Gustafsson (studeranderepresentant)
Dan Hedlin
Håkan Slättman