Sjuk- och friskanmälningar och vård av barn ska göras direkt i Primula.

Förutom semester måste du från och med oktober 2020 anmäla/söka föräldraledighet, släktangelägenhet, examen/tentamen och flyttdag direkt i Primula.

Läs mer på https://www.su.se/medarbetare/it/stödsystem/primula

Vid ansökan om tjänstledighet ska blanketten "Ledighetsansökan" fortfarande användas. Blanketten lämnas till närmaste chef.

Kontakta Richard Hager, richard.hager@stat.su.se, 08-16 29 90, om du har några frågor kring detta.