Om du har frågor eller idéer kring samverkan, kan du vända dig till Mandar Dabhilkar, universitetslektor och docent vid Företagsekonomiska institutionen och samverkanskoordinator. Bland annat har han hand om information och ansökningar till universitetets nya samverkanscheckar, som man kan söka för evenemang, förstudier eller andra kostnader vid samverkansprojekt.
Mandar Dabhilkar hjälper gärna dig som är forskare med samverkansfrågor.